KPM tiedottaa

Viemäreiden kuntotutkijan jatkokurssi

KUTSU

Kurssi on tarkoitettu niille viemäreiden kuntotutkimuksia tekeville henkilöille, jotka ovat aikaisemmin käyneet viemäreiden TV-kuvauksen peruskurssin ja joilla on kuvaajakortti sekä kuntotutkimusten tuloksia tarvitseville henkilöille, kuten esimerkiksi vesihuoltolaitosten tilaajat ja konsultit.

FiSTT_logo_250px.png  sykli-logo-20v.png

Kurssi on tarpeen koska:

 • Vuonna 2021 on julkaistu uusi ohje ’Viemäreiden kunnon tutkiminen – Visuaaliset tutkimusmenetelmät’, joka korvaa vanhat ’Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje’ ja ’Viemärikaivojen kuntotutkimusohje’ –julkaisut.
 • Uusi ohje on laajempi kuin vanhat ohjeet yhteensä.
 • Uusi ohje käsittelee viemäreiden kuntotutkimuksia laajasti visuaalisia menetelmiä hyödyntäen.
 • Ohje sisältää myös viemärin tarkastuskaivojen kunnon tutkimisen.
 • Ohjeessa esitellään markkinoilla olevia tutkimusmenetelmiä, joiden ominaisuudet ja käyttökohteet on hyvä tuntea.
 • ’Painuma’ on palautettu osaksi kirjattavia havaintoja.
 • ’TV-kuvaus’ -termiä ei julkaisussa esiinny. Sen on korvannut termi ’Läpiajettavalla kameralla tehtävä kuvaus’.

Viemäreiden kunnon tutkiminen edellyttää pätevää kuntotutkijaa, jotta työn laatuun voi luottaa ja että tarvittavat mahdolliset jatkotoimenpiteet perustuvat oikein tehtyihin ja raportoituihin havaintoihin.

Tilaajaorganisaatiot vaativat viemäreiden kuntotutkijoilta pätevyyttä havaintojen tekemiseen. Tilaajatahojen ja konsulttien on myös hyvä perehtyä siihen, miten viemärikaivojen ja viemäreiden kuntotutkimukset tehdän visuaalisin menetelmin ja miten tehtyjä havaintoja tulkitaan.

Tämä viemäreiden kuntotutkijan jatkokurssi pidetään Teams yhteyden kautta yksipäiväisenä tapahtumana. Koulutuspäivän lopussa SYKLI toimittaa kaksi viikkoa voimassa olevan linkin verkkotenttiin koulutuksen aiheesta. Hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen koutukseen osallistunut saa dipoimin kurssin suorittamisesta.

Koulutusohjelma sisältää mm seuraavaa:

 • Työturvallisuus, viemäreiden ominaisuudet ja hyvä rakennustapa sekä valmistelevat työt
 • Kaivon kunnon yleispiirteinen tutkiminen ja raportointi
 • Kaivon kunnon kattava tutkiminen ja raportointi
 • Viemäreiden yleispiirteinen kunnon tutkiminen ja raportointi
 • Viemäreiden kattava kunnon tutkiminen ja raportointi
 • Suurikokoiset viemärit, tunnelit, savu- ja väriainekokeet
 • Havaintojen tulkinnan soveltaminen uudisrakennus- ja saneerauskohteissa

Päivämäärä Teams yhteydellä järjestettävälle koulutukselle on torstaina 9.2.2022 klo 8 – 16.

Kouluttajina toimivat Matti Ojala, Priit Uleksin ja Sakari Kuikka.
Kuvaajakoulutuksen hinta on 300 € (alv 0%), joka sisältää em. uuden ohjejulkaisun.
Koulutus toteutetaan yhdessä Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n kanssa.

Ilmoittautuminen koulutukseen

osoitteella info@fistt.net viim. ma 7.2.2022.

Toivotaan mahdollisimman aikaista koulutukseen ilmoittautumista, että voidaan toimittaa kurssimateriaali ajoissa postitse osallistujille.

Kurssi pidetään, milkäi siihen ilmoittautuu vähintäin 15 osallistujaa.
Teams kutsut koulutukseen ja ohjejulkaisu lähetetään osallistujille ilmoittautumisen päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumisesta tulee ilmetä ilmoittautuja nimi ja organisaatio, yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoite ja postiosoite sekä tiedot laskuttamista varten.

Tervetuloa mukaan koulutukseen.

FiSTT Kuntotutkimusjaos

 

Share: