Liity

Jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai yritys Putkimestarien yhteistyökumppaniksi

Osallistumisoikeus tapahtumiin

Yhdistyksen jäsenenä pääset osallistumaan Putkimestarien järjestämiin tapahtumiin kuten kevään koulutusristeilylle ja syksyn neuvottelupäiville.

Kuntatekniikka -lehti

Kuntatekniikka-lehti.jpg

Ilmestyy 8 kertaa vuodessa.

Edun arvo 89,00€

 

Verkostoidu

Kokoontumisissa tapaat ihmisiä ja yrityksiä vesihuollon alalta.

Löydät hyviä yhteistyökumppaneita sekä samanhenkisiä ystäviä.

KPM JÄSEnEHDOT

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kunnallista vesi- ja viemärihuoltoa hoitavan laitoksen, osakeyhtön tai osuuskunnan suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapito- ja huoltotehtävissä työskentelevä, vähintään teknikon tutkinnon suorittanut henkilö.

Ilman teknikon tutkintoakin voi yhdistykseen liittyä ns. kannattajajäseneksi jokainen täysi-ikäinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jotka yhdistyksen hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy. Kannattajajäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Alalla toimiva yritys voi liittyä yhdistykseen yritysjäseneksi ja yhteistyökumppaniksi.

JÄSENHINNAT

Henkilö- vai yritysjäseneksi?

Jos haluat osallistua koulutustapahtumiin muiden vesihuollon ammattilaisten kanssa valitse henkilöjäsenyys.

Jos taas etsit yhteistyökumppaneita ja mahdollisia asiakkaita tuotteillesi ja palveluillesi – ryhdy yhteistyökumppaniksi.

Henkilöjäsen

35 /vuosi

YRITYSJÄSEN

Yhteistyökumppani
300 /vuosi